Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van MMProjects, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55849431. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door MMProjects door middel van onze website mmprojects.nl. Alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

MMProjects respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en websites van MMProjects. U dient zich ervan bewust te zijn dat MMProjects niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

MMProjects kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MMProjects, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MMProjects verstrekt. MMProjects kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom MMProjects gegevens nodig heeft

MMProjects verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan MMProjects uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit website gerelateerde werkzaamheden.

Hoe lang MMProjects gegevens bewaart

MMProjects bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

MMProjects verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van MMProjects worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MMProjects gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

MMProjects maakt gebruik van Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MMProjects te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. MMProjects heeft hier geen invloed op. MMProjects heeft Google geen toestemming gegeven om via MMProjects verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mmprojects.nl. MMProjects zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

MMProjects heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. MMProjects schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Meer informatie over de maatregelen die wij nemen om te veiligheid te waarborgen, vind je op de veiligheidspagina.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we uiteraard graag. Laat het weten via info@mmprojects.nl.

Wijziging van privacy statement

MMProjects behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

7 juli 2021